De website www.W-IDEE.be is eigendom van W-IDEE.

Contactgegeven:

W-IDEE vzw

Antwerpsesteenweg 1000 bus 002

9040 GENT - Sint-Amandsberg
Tel. +32 (0)9 330 81 10

Ondernemingsnummer: BTW -BE- 0863 837 656
RPR GENT.


Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Hierbij houdt W-IDEE zich aan De Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation (GDPR). Dit is een geheel van Europese regels om de burger te beschermen rond gebruik van persoonsgegevens.

Op 25 mei 2018 treedt de GDPR in werking. Die vervangt de Belgische privacywet en geeft u meer inspraak in het gebruik van uw gegevens door organisaties. Fundamenteel verandert er niets aan de rechtsgronden en doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens door W-IDEE. Uw gegevens worden bewaard zolang als wettelijk noodzakelijk. U kunt op elk moment uw gegevens inzien, wijzigen, overdragen en wissen. Voor al uw vragen omtrent uw persoonlijke gegevens kunt u ons contacteren via info@W-IDEE.be of per post: vzw W-IDEE Antwerpsesteenweg 1000 bus 002 9040 GENT - Sint-Amandsberg.

We nemen privacy heel ernstig en zorgen dat we enkel de gegevens verzamelen die we nodig hebben voor een goede verwerking van een aanvraag of voor het optimaliseren van de inhoud van de website. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derde partijen zonder expliciete

toestemming.


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan vzw W-IDEE of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

Alle op deze website weergegeven informatie is vatbaar voor wijzigingen. W-IDEE levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de meegedeelde informatie. W-IDEE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert geenszins impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Verwerking persoonsgegevens

W-IDEE verwerkt en gebruikt persoonsgegevens om diensten te verlenen, aanbod en content te communiceren. Dit kan gaan om naam, adres, e-mailadres, gsm/telefoonnummer.

W-IDEE verzamelt persoonsgegevens op volgende manieren:

Het gebruik van Cookies
Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Door de cookies herkent de computer u als klant bij een volgend contact. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om uw surfgedrag op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. Weet wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken als u de cookies uitschakelt.
W-IDEE kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar www.W-IDEE.be bent gekomen of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het W-IDEE mogelijk om haar website permanent te optimaliseren voor haar gebruikers.

Registratie via ticketaankoop
Bij aankoop van een ticket worden uw gegevens geregistreerd. U geeft zelf deze gegevens in via het reservatieformulier. Velden als e-mailadres zijn verplicht als u voor e-ticket kiest. Kiest u voor verzending per post wordt ook volledige naam en adres gevraagd. Deze gegevens worden bijgehouden in de CRM(?) - 'Customer Relations(hip) Manager' - (geheel van systemen om klantgegevens bij te houden en/of te manipuleren) van het ticketsysteem. Uw mailadres wordt enkel gebruikt om de afhandeling van uw ticket te verzekeren en om u op de hoogte te houden van gerelateerde informatie. Zo kan W-IDEE u later nog informeren over gelijkaardige activiteiten.

Registratie door uw expliciete toestemming
Via de website en via info@W-IDEE.be kan u zich inschrijven om de nieuwsbrieven te ontvangen. Door u te registreren geeft u ons expliciete toestemming om u op de hoogte te houden via het door u gekozen kanaal. U kan zich te allen tijde uitschrijven of uw registratie wijzigen.

Publieksbeelden
De gebouwen van W-IDEE staan om veiligheidsredenen onder continue (camera)bewaking.

Tijdens evenementen is geregeld een fotograaf aanwezig. Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden op de website, via social media en op flickr.com. Dit gaat vooral om beelden van de acteurs, muzikanten en sfeerfoto’s van het publiek. Sporadisch kan u als toeschouwer wel herkenbaar zijn op een van de foto’s. Alle foto’s worden bewaard op de beveiligde server van vzw W-IDEE. Concerten en optredens kunnen gefilmd worden. Deze beelden worden achteraf gemonteerd tot promotiefilmpjes en kunnen gepubliceerd worden op de website, op facebook, via Instagram, twitter, via een nieuwsbrief en/of op YouTube. Het kan gebeuren dat publiek hier op herkend wordt, hoewel er niet gefocust wordt op gezichten.

W-IDEE verwerkt persoonsgegevens met als doel:

Gebruik van onze diensten (wettelijk: contractuele basis)
Wanneer u zich aanmeldt om tickets aan te kopen vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van onze ticketing- en websiteprovider (?) of hun toeleveranciers. W-IDEE zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikt. Deze gegevens worden gebruikt om diensten te kunnen verstrekken. Een ticket voor een voorstelling is persoonlijk en gegevens zijn nodig voor:

  • het afleveren van de tickets
  • toegangscontrole
  • bepaling van tarieven
  • servicemailing voor en/of na uw bezoek
  • contactname in geval van programmawijziging of annulering

Communicatie (wettelijk: gerechtvaardigd belang)


Wanneer u e-mail of post verzendt, is het mogelijk dat W-IDEE die berichten bewaart. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. W-IDEE zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikt.

De door ons verzamelde gegevens worden gebruikt voor marktonderzoek en klantprofilering, om de informatie over onze producten en/of diensten voor u relevanter te maken en om de publiciteit beter af te stemmen op uw mogelijke interesses en behoeftes. Occasioneel verstuurt W-IDEE e-mails of direct mailing met een aanbod voor voorstellingen die direct aansluiten bij recent bezoek van haar publiek.

W-IDEE kan enkel blijven bestaan als u als publiek tickets aankoopt voor de evenementen. Daarom is het voor ons van bestaansbelang u op de hoogte te houden van het programma. Vandaar dat wij gegevens gebruiken om nieuwe projecten aan te kondigen via direct mailing, nieuwsbrieven, social media en/of verzending van drukwerk met de post.

Marketing (wettelijk: toestemming)
W-IDEE verstuurt geregeld informatie over haar actuele programma. Iedereen is vrij om zich hierop in en uit te schrijven.

Derden

In geval van coproductie van voorstellingen kan W-IDEE occasioneel persoonsgegevens delen met één van haar partners, teneinde haar diensten te kunnen verstrekken. Dit kan gaan om gedeelde ticketverkoop, administratieve afhandelingen of gezamenlijke communicatie rond een project.

Uw rechten als betrokkene

W-IDEE biedt alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die haar is verstrekt. Uw inschrijving voor de verschillende nieuwsbrieven en brochures is steeds aan te passen. U hebt ook de mogelijkheid om nooit meer gecontacteerd te worden. Dat kan u laten weten via info@W-IDEE.be. Weet wel dat u in dat geval ook geen servicemails of andere e-mails meer ontvangt. Potentiële programmawijzigingen of andere nuttige informatie kunnen u hierdoor ontgaan. Als u uw gegevens en orderhistoriek volledig wil wissen kan u hiervoor ook contact met ons opnemen. In dat geval verwijderen wij uw naam, e-mailadres en orderhistoriek uit onze systemen.

Vragen en feedback

W-IDEE controleert geregeld of zij aan deze privacyverklaring zoals opgesteld in de GDPR voldoet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen via info@W-IDEE.be of op +32 (0)9 330 81 10. Bij bezwaar heeft u het recht klacht in te dienen bij de privacycommissie. We vragen u echter eerst met ons contact op te nemen. We gaan ervan uit dat W-IDEE u op de juiste manier kan tegemoetkomen.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

ADDENDUM: AANWEZIGHEIDSREGISTER CORONAVIRUS (vanaf 1 juli 2020)

Zoals bij wet verplicht en vastgelegd in de Sectorgids Professionele Kunsten, moet de organisator van een cultureel evenement een aanwezigheidsregister aanleggen van toeschouwers en medewerkers. Het gaat hierbij om voornaam, familienaam en telefoonnummer. W-IDEE vraagt bij aankoop van een ticket de contactgegevens (voornaam, familienaam, telefoonnummer) op van één contactpersoon per bubbel. Deze gegevens worden 30 dagen opgeslagen op de eigen en beveiligde server. Ze kunnen ter beschikking gesteld worden van de bevoegde tracing-instanties indien ze worden opgevraagd. Bij geval van besmetting zal de contactpersoon de gegevens van de leden van zijn/haar bubbel moeten doorgeven aan de tracing-instanties. Na 30 dagen worden deze gegevens vernietigd.

UPDATE VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring kan mogelijk aangepast worden naar aanleiding van gewijzigde diensten of veranderingen in de privacywetgeving. In dat geval zetten we een melding op onze website.

Cookie- & privacybeleid